HomeSitesEssaysTemplesKatha

Medinipur

Malancha: Dakshina Kali (1712)
Daspur: Gopinath (1716), Lakshmi Janardan (1791)
Laoda: Banka Raya (1801)
Tilantapara: Janaki Ballabh (1810)
Alangiri: Raghunath (1810)
Goura: Lakshmi Janardan (1824)
Radhakantapur: Gopinath (1844)
Ajuria: Lakshmi Janardan (1871)

Hugli

Tribeni: Zafar Khan Masjid (1298)
Bansberia: Ananta Basudeb (1649)
Hatbasantapur: Jayachandi (1734)
Chandannagar: Nandadulal (1740), Burosiva (18th)
Joynagar: Abandoned (1740)
Gurap: Nandadulal (1751)
Aknapur: Abandoned (1758), Raghunath (1760)
Bhalia: Raghunath (1772)
Atpur: Radha Govinda (1786)

West Bengal (Others)

Amadpur, Bardhaman: Madan Gopal (1730)
Halisahar, 24 Parganas: Nandakishore (1743)
Akui, Bankura: Radha Kanta (1761)
Asanda, Howrah: Sridhar (1789)
Joypur, Bankura: Vishnu (19th)

Bangladesh

Bagerhat: Shaith Gombuz (1440)
Bagha: Nusrat Shahi Mosque (1523)
Dhaka: Lalbagh Fort (17th), Goaldi Mosque (1705)
Puthia: Govinda (18th), Bhubaneswar (1823)


AboutCommentsReferencesKaladarshana

Photos and Text © Amit Guha